Rezultate faza I
Rezultate faza II
Rezultate faza III
Rezultate faza IV
Rezultate faza V

Rezumat.

Obiectivul principal al propunerii de proiect se referă la stabilirea fluxului tehnologic pentru obținerea unor noi combinații genotipice de legume pentru spaţii protejate, în contextul protejării mediului înconjurător și sănătății consumatorilor din România.

Prin folosirea unui material biologic altoit, diferite combinații genotipice românești, se elimină necesitatea efectuării tratamentelor chimice pentru dezinfecția solului, poluante și cancerigene.

Obiectivul proiectului este de modernizare a tehnologiilor de cultură a plantelor horticole pentru utilizarea cu maximă eficiență a resurselor naturale și antropice, îmbunătățirea protecției mediului înconjurător, ca prioritate pe plan naţional şi mondial.

Proiectul va implementa un material biologic și tehnologii inovative de cultivare a legumelor românești și străine, cu impact multivalent asupra producătorilor și consumatorilor.

Obiective.

Obiectivul general 7:
Dezvoltarea de noi produse, practici, procese şi tehnologii integrate producției horticole

Obiectivul specific 7.3:
Modernizarea tehnologiilor de înmulțire și de cultură a plantelor horticole pentru utilizarea cu maximă eficiență a resurselor naturale și antropice, diminuarea impactului negativ al schimbărilor climatice și îmbunătățirea protecției mediului înconjurător.

Obiectivul proiectului:
Stabilirea fluxului tehnologic pentru obținerea unor noi combinații genotipice de legume pentru spaţii protejate, în contextul protejării mediului înconjurător și sănătății consumatorilor din România.

Rezultate.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului:

 • Identificarea de portaltoi compatibili: unul din familia Solanaceae și unul din familia Cucurbitaceae;
 • Obținerea de combinații genotipice noi, altoi x portaltoi: 3 din familia Solanaceae și 3 din familia Cucurbitaceae;
 • Tehnologii specifice de cultură în spații protejate, una pentru Solanaceae altoite și una pentru Cucurbitaceae altoite;
 • Eliminarea tratamentelor chimice pentru dezinfecția solului;
 • Reducerea densității de plantare cu peste 6 – 8%;
 • Creșterea producției de fructe cu peste 16%;
 • Obținerea unor producții de calitate E și a-I-a de peste 75%;
 • Obținerea de fructe cu compoziție biochimică și calitate organoleptică asemănătoare cu a fructelor nealtoite.

Modul de aplicare al rezultatelor.

 • Înființarea de câmpuri experimentale pentru transferarea rezultatelor obținute la posibili beneficiari, legumicultori, persoane fizice și/sau persoane juridice, firme specializate în producere de legume în spații protejate;
 • Participarea la 3 simpozioane naționale/internaționale;
 • Publicarea a 3 lucrări în Baza de Date Internațională, BDI, cu rezultatele cercetării;