Rezumat.

Pe parcursul ultimilor ani, preferinţele consumatorilor s-au îndreptat tot mai mult către produse alimentare cu arome şi culori cât mai naturale, astfel încât data durabilității minimale să fie suficient de îndelungată, pentru ca produsul să facă faţă atât distribuţiei cât şi perioadei de depozitare, până la consumul propriu-zis. Aceste obiective pot fi atinse prin utilizarea unor tehnologii emergente, ce au la bază aşa numitele metode de procesare minimală, care produc modificări de mică amploare asupra produselor, fără clasicul tratament termic, astfel încât acestea să-şi poată păstra într-o măsură cât mai mare calităţile nutritive şi caracteristicile senzoriale.
Dintre acestea fac parte: electro-încălzirea, procesare la presiuni înalte, ultrasunete, ambalare în atmosferă controlată, iradierea cu raze gama, microfiltrare, șoc termic criogenic, imobilizarea enzimelor,  ambalare activă, ozonizare.
Procedeele de prelucrare enumerate au ca efect distrugerea microorganismelor şi în unele cazuri, a enzimelor, fără a provoca creşterea substanţială a temperaturii, cu acţiuni nesemnificative asupra pigmenţilor, aromelor, vitaminelor şi compuşilor de bază ai alimentului. Produsul final este astfel net superior din punct de vedere calitativ, comparativ cu produsele care au trecut prin procedee de prelucrare termică, fiind preferate de consumatori.

Obiective.

Obiectivul general 7:
Dezvoltarea de noi produse, practici, procese şi tehnologii integrate producției horticole

Obiectivul specific 7.3:
Inovarea și transferul de cunoștințe în horticultură.

Obiectivul proiectului:
Obiectivul proiectului constă în alegerea unor metode de procesare minimală, pretabile domeniului industrializării legumelor și fructelor și introducerea acestora în tehnologia specifică de procesare. funcționale necesare obținerii de produse procesate din legume și fructe cu calități organoleptice și nutritive superioare celor obținute prin metoda clasică.

Rezultate.

Rezultate scontate:

  • Elaborarea temelor de proiectare pentru modele experimentale
  • Proiectarea și execuția unor modele experimentale funcționale pe baza metodelor de procesare minimală;
  • Reducerea cu minimum 10% a consumurilor energetice, prin utilizarea unor tehnologii inovative performante;
  • Minimum 2 metode de procesre minimală, aplicabile industrializării produselor horticole;
  • Minimum 3 tehnologii emergente ce au la bază metodele de procesare minimală;
  • Proiectarea și execuția a minimum 2 modele experimentale de utilaje funcționale, pe baza metodelor de procesare minimală;
  • Minimum 3 noi produse procesate, sanogene, cu calități organoleptice și nutritive superioare.

Modul de aplicare al rezultatelor.

  • Transferul tehnologiilor emergente ce au la bază metode de procesare minimală, părților interesate;
  • Punerea la dispoziția operatorilor economici de noi utilaje;
  • Activități de diseminare a rezultatelor: workshop-uri; mese rotunde, articole științifice publicate în reviste de specialitate naționale și internaționale.