1937.

Anul în care s-a înființat  Compartimentului de păstrarea şi prelucrarea produselor horticole în cadrul Institutului de Cercetări Agronomice a României – ICAR, condus de I.F. Radu, fapt ce a dat un nou impuls activităţii. Au apărut o serie de lucrări precum „Cercetări asupra păstrării câtorva varietăţi de mere” de G. Miron (1938) şi „Păstrarea fructelor în pivniţe semiîngropate” de acelaşi autor (1938), apoi „Culesul fructelor şi păstrarea peste iarnă” de T. Bordeianu (1939), urmată de „Păstrarea temporară a fructelor şi legumelor” de I.F. Radu (1940) şi „Păstrarea legumelor şi zarzavaturilor” de T. Bordeianu (1942). De mare importanţă teoretică şi practică a fost volumul „Industrializarea produselor horticole”, autori I.F. Radu şi T. Bordeainu (1946), 332 pagini.

1967.

S-a înfiinţat Institutul de Cercetări şi Proiectări pentru Valorificarea şi Industrializarea Legumelor şi Fructelor (ICPVILF) cu sediul în Berceni-Municipiul Bucureşti, iar în anul 1980 s-au dat în folosinţă sediul administrativ şi laboratoarele institutului. Atribuţiile ICPVILF pe linie de cercetare, stabilite încă de la înfiinţare au fost complexe iar rezultatele lor urmau să fie aplicate de îndată în proiectele pe  care Institutul urma să le elaboreze, dintre care se pot menţiona:

  • stabilirea tehnologiei de sortare, calibrare, ambalare şi transport a produselor horticole;
  • stabilirea tehnologiei de păstrare în stare proaspătă a legumelor, fructelor şi strugurilor de masă, în diferite condiţii de mediu, tipuri de depozite etc.;
  • stabilirea de noi procese tehnologice în vederea lărgirii sortimentului de produse semiindustrializate: deshidratate, fermentate, divers prelucrate şi îmbunătăţirea calităţii;
  • studiul organizării reţelei de depozite pentru păstrarea produselor horticole şi a unităţilor de comercializare, la nivelul tehnicii mondiale;
  • studiul privind organizarea şi economia valorificării produselor horticole;
  • studiul mecanizării şi automatizării proceselor tehnologice de păstrare şi valorificare a legumelor, cartofilor, fructelor şi strugurilor de masă;
  • studiul bolilor şi deranjamentelor fiziologice ce se manifestă în timpul depozitării şi valorificării produselor horticole, prevenirea şi combaterea lor;
  • studiul calităţii materiei prime destinată prelucrării şi calitatea produselor finite.

1967 – 1990.

Cercetările realizate în această perioadă au fost publicate în 20 de volume de „Lucrări ştiinţifice” apărute anual şi într-o serie de publicaţii intitulate „Indrumări tehnice” realizate pe măsură ce se finalizau cercetările într-o problemă dată. Aceste publicaţii – în total 61 de numere – au fost multiplicate în sute de exemplare şi trimise imediat la Întreprinderile pentru legume şi fructe (I.L.F.), în vederea introducerii în practică a  rezultatelor obţinute.

În luna martie a anului 1990 a avut loc o primă reorganizare a Institutului de Cercetări și Proiectări pentru Valorificarea și Industrializarea Legumelor și Fructelor. Prin OM 45/20.03.1990 instituția a fost subordonată Direcției Generale Economice  a Horticulturii din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, primind titulatura de Institut de Cercetare Dezvoltare pentru Valorificarea Produselor Horticole.

1991.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 300 din 24 aprilie, forma de organizare a institutului a fost stabilită ca “Regie Autonomă” aflată în subordinea Ministerului Agriculturii, cu denumirea “Institutul de Cercetare și Dezvoltare pentru Valorificarea Produselor Horticole – RA”. Activitatea complexă a institutului s-a concretizat în cercetare științifică, proiectare și inginerie tehnologică, microproducție industrială în domeniul producerii de conserve, sucuri naturale și băuturi răcoritoare, păstrare de produse horticole în stare proaspătă, producție de legume și flori în sere, producție dendrologică și activități de arhitectură peisageră.

1998.

Ca o necesitate de adaptare la cerințele socio-economice ale perioadei de tranziție, conducerea institutului a elaborat documentația legală necesară și prin H.G nr. 620 din 1 octombrie 1998, institutul s-a reorganizat rezultând prin disjungere, două unități : S.C. Berser S.A. intreprindere specializată în producerea și comercializarea legumelor produse în sere și respectiv Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Industrializarea și Marketingul Produselor Horticole – Horting, instituție publică cu finanțare din surse proprii, cu personalitate juridică, în subordinea ASAS.

Misiunea ICDIMPH – Horting încă de la înființare, a constat în dezvoltarea cunoașterii în horticultură, promovarea unei agriculturi durabile și viabile din punct de vedere economic, care să asigure securitatea alimentară, prin cercetări și servicii de specialitate de cel mai înalt profesionalism.

2008.

ICDIMPH – Horting a fost acreditat pentru a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice în conformitate cu HG 551/2007  și Decizia ANCS nr. 9634/2008;